PRIMA Plus

Schiedel PRIMA PLUS je jednoplášťový komínový systém z nehrdzavejúcej ocele určený pre sanáciu jestvujúcich komínových telies.

Ale je zároveň použiteľný na bezproblémové dopojenie spotrebičov na komínové teleso. Rozsiahle príslušenstvo umožňuje vyskladať akýkoľvek dymovod.

Výhody

  • pre všetky typy palív*, pre všetky typy spotrebičov,
  • pre kvapalné a plynné palivá v podtlakovej aj pretlakovej prevádzke, pre tuhé palivá v podtlakovej prevádzke,
  • odolný proti vlhkosti,
  • odolnosť pri vyhorení sadzí,
  • presné elementy, presné spoje,
  • malá spotreba miesta,
  • nízka hmotnosť,
  • jednoduchá a rýchla montáž,
  • možná montáž na podlahu aj na konzolu,
  • bez potreby základu pre výstavbu,
  • plazmový zvar po celej dĺžke komponentov,
  • po ukončení montáže schopný okamžitej prevádzky,
  • v prípade potreby je možné zaizolovanie,
  • vhodný pre suprúdovú aj protiprúdovú prevádzku ako vzduchospalinový systém.
   

  * s výnimkou tzv. EKOHRÁŠKU. Ekohrášok je zlisovanou zmesou odpadového uhoľného prachu a prímesí neznámych vlastností.
  Na vyvložkovanie starých murovaných komínov používaných na odvod spalín z kotlov používajúcich ako palivo ekohrášok, dôrazne odporúčame použiť keramické vložky. Agresívny kondenzát s obsahom kyseliny sírovej dokáže nezvratne poškodiť akúkoľvek oceľ s akoukoľvek hrúbkou steny vložky.

  Pre vyvložkovanie komína, v ktorom bude kotol na ekohrášok vám dôrazne odporúčame využiť sanačný keramický systém Schiedel KERANOVA.
  Výrazne tým zvýšite životnosť svojho komína – o desiatky rokov.

Technické údaje

Charakteristitka: Podľa STN EN 1856-1
Model 1. – T200 P1 W V2-L50060 Oxxx – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400)
Model 2. – T450 N1 W V2-L50060 Gxxx – G50 (DN80 – DN300) a G75 (DN350 – DN 400)
Model 3. – T450 N1 D V3-L50060 Gxxx – G75 (DN80 – DN300) a G112.5 (DN350 – DN 400)
Vo vnútri šachty s izolovaným plášťom
Podľa STN EN 1856-2
Model 1. – T200 H1 W V2-L50060 O200M – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400)
Model 2. – T200 P1 W V2-L50060 O200M – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400)
Model 3. – T600 N1 W V2-L50060 G400M – G400 (DN80 – DN300) a G600 (DN350 – DN 400)
Model 4. – T200 N1 W V2-L50060 O200M – O200 (DN80 – DN300) a O300 (DN350 – DN 400)
Typ prevádzky:
Podtlak, pretlak, suchá a vlhká prevádzka
Palivo:
Plyn, pevné palivá (mimo ekohrášku)
Prevádzková teplota:
do 600 °C suchá a vlhká prevádzka
Materiál:
Trieda ocele 1.4404
Hrúbka steny:
od 80 do 350 mm Ø = hrúbka steny 0,6 mm
od 140 mm alternatívne 1,0 mm pod obchodným názvom PRIMA 1
od 400 do 700 mm Ø = hrúbka steny 1,0 mm
Koeficient prestupu tepla:
15 W/mK

Skladba systému

Popis

1Zberač kondenzátu s odvodom
2aT-Kus pre uzatvorenie
2bDvierkový diel
3aUzáver kontrolného otvoru pre podtlak
3bUzáver kontrolného otvoru pre pretlak
4aT-Kus pre pripojenie
4bKoleno 85° s pätou
4cT-Kus 90°
4dT-Kus 45°
5aNádstavec pre T-Kus pre pripojenie
5bNádstavec pre T-Kus dvojvrstvový
6aKomínová vložka 950 mm
6bKomínová vložka 450 mm
6cKomínová vložka 200 mm
7Diel pre spúšťanie 200 mm
8Dištančná objímka
9aKrycia doska
9bKónické vyústenie
9cMeidingerova hlavica
9dProtidažďová manžeta
10Mriežka pre odvetranie
11Komínové dvierka
14aKoleno 15°
14bKoleno 30°
Scroll to Top