CLV

Komínový systém

Vzduchovo-spalinový komínový systém Schiedel CLV  pre prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín od viacerých plynových spotrebičov koncentrickým spôsobom.

Ideálne riešenie pre pripojenie kondenzačných spotrebičov v bytových domoch, prípadne využiteľný pri dostavbe komínového telesa do už existujúcich bytových domov.

Výhody

  • Možnosť napojenia až 10 ks kondenzačných spotrebičov typu „C“
  • Nízka hmotnosť systému
  • Nie sú potrebné základy, možnosť kotviť do zvislej a vodorovnej stavebnej konštrukcie
  • S použitím kolien možnosť riešiť úhyb vo zvislej osi
  • Pretlaková prevádzka do 200 Pa
  • Odolnosť voči kondenzátu
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Po výstavbe okamžite možná prevádzka
  •  

Technické údaje

Charakteristitka: Podľa STN EN 1856-1 :
T200 P1 W V2 L50040 O00
T200 P1 W V2 L99040 O00
Spôsob prevádzky:
Podtlak, pretlak, suchá a vlhká prevádzka
Palivo:
Plyn
Prevádzková teplota:
Do 200 °C suchá a vlhká prevádzka
Materiál:
Trieda ocele vnútornej vložky: 1.4521 (AISI 444) alebo 1.4404 (AISI 316L)
Trieda ocele vonkajšieho plášťa: 1. 4509 (AISI 441) alebo 1.4301 (AISI 304)
Hrúbka steny:
100/150, 130/200, 150/250, 180/280, 200/350, 200/400, 250/450 mm
Koeficient prestupu tepla:
0,0 W/mK
Dostupné priemery
100/150, 130/200, 150/250, 180/280, 200/350, 200/400, 250/450 mm

Systém spoja

Funkcia systému

Skladba systému

Na stiahnutie

Scroll to Top