HP 5000

Pretlakový trojvrstvový komínový systém

Schiedel HP 5000 je vynikajúcou voľbou pre priemyselnú výstavbu a teda odvod spalín v pretlaku až 5000 Pa. V zmysle európskych noriem je skúšaný a certifikovaný a teda vhodný pre trvalú prevádzkovú teplotu až 600°C. Systém spoja je vďaka predinštalovaným špeciálnym tesneniam a špeciálnym V-sponám dokonale tesný vo vysokom pretlaku.

 

Výhody

  • Multifunkčný, pretlakovo tesný komínový systém pre vysoké teploty
  • Pretlak a podtlak až do 5000 Pa

Pre teploty až do 600°C v trvalej prevádzke, overená odolnosť pri vyhorení sadzí a teda v tomto krajnom prípade odolá teplote 1000°C

Dieselagregáty, kogeneračné jednotky, záložné zdroje, priemyslové zdroje tepla
Jednoduchá montáž , žiadne zváračské práce potrebné na stavbe

Odvod spalín alebo mechanický odťah médii
Nízka hmotnosť , jednoduché izolovanie, malé priemery

Odťah vzduchu v gastronómii
Bez nebezpečenstva pri zapálení zvyškov oleja v potrubí, odolný proti vysokým teplotám

Jednotlivé systémové komponenty sú buď v jednovrstvovom alebo viacvrstvovom prevedení. Viacvrstvová varianta môže mať tepelnoizolačnú vrstvu hrúbka 25 alebo 50 mm.

Viacvrstvová varianta HP má spoj vonkajšieo plášťa naviac zapezpečený prostredníctvom vonkajšej pevnej spony.

Systém spoja  bráni prieniku vlhkosti vlhosti dnu alebo von.

  • k dodaniu v 14 priemeroch od 130 do 700 mm
  • s 25 mm hrubou izolačnou vrstvou (na želanie aj s 50 mm)

Vysoká stabilita pri mechanických zaťaženiach  ako sú napr.vibrácie. Žiadne “prevísanie” vedení.

Termické dilatácie a vibrácie sú pohlcované kompenzátormi.

Jednoduchá montáž vďaka jednoduchosti spoja.

Montovateľný na podlahu, stenu, podľa požiadaviek stavby.

Spalinová cesta môže byť voľne v priestore alebo v šachte, podľa potreby.

Nie sú potrebné rezačské ani zváračské práce na stavbe

Technické údaje

Charakteristitka: T600 W V2 L50100 H1 G 75
Typ prevádzky:
pretlak do 5000 Pa
Palivo:
olej, plyn, tuhé palivá
Prevádzková teplota:
do 600 °C
Vnútorná vložka:
1.4404 / 0,6 mm hrúbka steny od Ø 400 1,0 mm
Vonkajšie opláštenie:
1.4301
Tepelnoizolačná vrstva:
25 mm (na želanie 50 mm)

Skladba systému

Popis

1Zberač kondenzátu s odvodom
2aT-Kus pre uzatvorenie
2bDvierkový diel
3aUzáver kontrolného otvoru pre podtlak
3bUzáver kontrolného otvoru pre pretlak
4aT-Kus pre pripojenie
4bKoleno 85° s pätou
4cT-Kus 90°
4dT-Kus 45°
5aNádstavec pre T-Kus pre pripojenie
5bNádstavec pre T-Kus dvojvrstvový
6aKomínová vložka 950 mm
6bKomínová vložka 450 mm
6cKomínová vložka 200 mm
7Diel pre spúšťanie 200 mm
8Dištančná objímka
9aKrycia doska
9bKónické vyústenie
9cMeidingerova hlavica
9dProtidažďová manžeta
10Mriežka pre odvetranie
11Komínové dvierka
14aKoleno 15°
14bKoleno 30°

Referencie

Scroll to Top